UL. CHŁODNA 5A, 83-110 TCZEW

INFOLINIA +48 (58) 350 19 59

Polityka Prywatności

z dnia 20.05.2018 roku

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z RODO.

Jeśli otrzymałeś/aś od nas kopię niniejszej  polityki prywatności w formie PDF i masz wątpliwości co do jej treści, sprawdź najpierw tutaj w poszukiwaniu aktualizacji. Jeśli coś dodaliśmy w wyniku naszych analiz, znajdziesz stosowną informację i nazwie “edit” – jeśli coś zmieniliśmy to również zostaniesz o tym poinformowany w tym miejscu.

W przypadku znaczących zmian mających wpływ na przetwarzane przez nas dane osobowe – również zostaniesz poinformowany drogą mailową (jeśli wyraziłeś/aś na to zgodę).

W razie dodatkowych pytań, w każdej chwili możesz się z nami skontaktować wysyłając maila na adres biuro@biznespunkt.pl

Definicje

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO.

Cookies – Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę Internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Stronę Internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Administrator danych osobowych (ADO) – Adam Janas, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Tczewie, NIP 5932358889 (biuro@biznespunkt.pl) – zwany dalej ADO.

Użytkownik – Każda osoba korzystająca z usług świadczonych przez Adama Janas.

Usługa – Usługa Najmu Wirtualnego Biura; Wysyłka Newslettera; Sprzedaż biletów na szkolenia / wydarzenia; Inne usługi świadczone drogą elektroniczną.

Konto – Indywidualne konto Użytkownika, umożliwiające wgląd do podanych danych oraz ich edycję. Niektóre usługi wymagają założenie konta. Inne nie.

Strona Internetowahttps://biznespunkt.pl oraz https://bogatyuczen.pl

WPROWADZENIE

 1. ADO zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczania poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Dane osobowe Użytkowników zbierane są zgodnie z wolą Użytkownika – w celu realizacji wybranej Usługi, na której realizację zgodził się Użytkownik.
 3. Dane osobowe pozyskane przez ADO nie zostaną sprzedane ani udostępnione podmiotom trzecim.
 4. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • poprzez gromadzenie plików Cookies.
 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Może tego dokonać w ustawieniach swojego Konta (jeśli dotyczy)  po wcześniejszym zalogowaniu do Konta lub wysyłając żądanie w tym zakresie pisemnie na adres biura pocztą tradycyjną lub na adres      e-mail Administratora: biuro@biznespunkt.pl
 2. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony Internetowej. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 3. Na Stronie Internetowej mogą pojawiać się linki (odnośniki) do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Strony Internetowej ADO i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

 1. Wirtualne Biuro – Dane Użytkowników przekazywane ADO przechowywane są przez cały czas trwania Usługi, a następnie przez 10 lat od wygaśnięcia lub wypowiedzenia Usługi.
 2. Newsletter – Dane Użytkowników przekazywane ADO przechowywane są przez cały czas trwania Usługi – do momentu, kiedy Użytkownik zdecyduje się na rezygnację z subskrypcji.
 3. Dane finansowe dotyczące faktur i płatności są przechowywane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami podatkowymi i księgowymi.

POWIERZANIE DANYCH

 1. ADO powierza przetwarzanie danych (w zależności od Usługi wybranej przez Użytkownika) następującej kategorii podmiotom:
 1. Firma Hostingowa – świadczy usługę udostępniania infrastruktury sieciowej (serwer, baza danych, powierzchnia dyskowa) potrzebnej do działania strony internetowej.
 2. Bramka SMS -) przetwarza numery telefonów w celu wysyłki powiadomień SMS w ramach usługi SMS API.
 3. Centrala telefoniczna (infolinia) – wykonująca czynności polegające na zapewnieniu infrastruktury do tworzenia i użytkowania systemów typu IVR (ang. Interactive Voice Response)
 4. Platforma bookingowa – służąca do zarządzania organizowanymi wydarzeniami m.in. sprzedaż biletów.
 5. Platforma mailingowa – służąca do wysyłki masowej korespondencji.
 6. Biuro rachunkowe
 7. Kancelaria adwokacka
 8. Program on-line do wystawiania faktur [edit: dodano 28 maja 2018 r.]
 9. Program on-line typu CRM do zarządzania relacjami z klientami [edit: dodano 28 maja 2018 r.]
 1. ADO powierza przetwarzanie danych osobowych wyłącznie zweryfikowanym podmiotom, które prowadzą swoja działalność w zgodzie z RODO.

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. ADO wdraża i eksploatuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne zapewniające należytą ochronę danych osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. ADO prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania zawierającą imiona i nazwiska osób upoważnionych, daty nadania i ustania oraz zakres upoważnień do przetwarzania danych osobowych, identyfikatory dostępu do systemu informatycznego.
 3. Dostęp do systemu informatycznego, w którym są gromadzone dane osobowe, jest zabezpieczony hasłem, które znają tylko ADO oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych. ADO nie zna hasła Użytkownika umożliwiającego logowanie do Konta Użytkownika.
 4. ADO stosuje w szczególności następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej:
 1. Najnowszy i aktualny kod źródłowy zarządzający funkcjami serwisu oraz danymi w bazach danych.
 2. Certyfikat SSL, wydany przez pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-512), przy ulicy Pamiątkowej 2/56, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000503852 NIP: 7831711517 – szyfrujący całość ruchu pomiędzy przeglądarką internetową użytkownika, a Stroną Internetową.
 3. Dostęp do serwisu i systemu wymaga podania hasła, które jest przechowywane w postaci zaszyfrowanej, niedostępnej w formie tekstowej.
 4. Wykorzystuje infrastrukturę serwerową wyposażoną w firewall, szyfrowaną powłokę SSH dla dostępu zdalnego, SSL, wymaganą autoryzację dla całości ruchu, kopie zapasowe baz danych.

POUFNOŚĆ HASŁA UŻYTKOWNIKA (JEŚLI DOTYCZY)

 1. Po wybraniu przez Użytkownika hasła umożliwiającego mu dostęp do jego Konta jest on odpowiedzialny za zachowanie tego hasła w tajemnicy. ADO wymaga od Użytkownika, aby nie udostępniał tego hasła żadnej innej osobie.
 2. W przypadku hasła do Konta nadanego Użytkownikowi przez ADO – zaleca się, aby Użytkownik po pierwszym zalogowaniu do Konta je zmienił, na takie, które będzie znane tylko jemu

REKLAMY SKIEROWANE DO UŻYTKOWNIKA / NEWSLETTER

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody Użytkownika, ADO może wykorzystać informacje przekazane przez Użytkownika w celach: prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług – przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:
 1. Przesyłania informatorów, zaproszeń na wydarzenia organizowane przez ADO lub innych wiadomości, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla Użytkownika.
 2. Przesyłania skierowanych do konkretnego Użytkownika reklam za pośrednictwem serwisów społecznościowych bądź witryn internetowych osób trzecich.
 1. W odniesieniu do wiadomości marketingowych przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę –
 1. Usuwając zaznaczenie odpowiedniego pola na swoim Koncie.
 2. Klikając link anulowania subskrypcji zamieszczony w każdej przesyłanej Użytkownikowi wiadomości.
 3. Kontaktując się z ADO.

PLIKI COOKIES

 1. ADO może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających Stronę Internetową w następujących celach:
 1. Identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych na Stronie Internetowej i pokazywania, że są zalogowani;
 2. Zapamiętywania Usług wybieranych przez Użytkowników;
 3. Zapamiętywania danych z formularzy, ankiet lub danych logowania na Stronę Internetową;
 4. Dostosowywania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej;
 5. Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony Internetowej.
 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej.
 2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 4. ADO przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Strony Internetowej (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną Internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Stronę Internetową. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

INFORMACJA DLA UŻYTKONIKÓW FACEBOOKA

`{`edit: dodano 28 maja 2018 r.`}`
 1. Używamy wtyczki służącej do komentowania za pośrednictwem konta na Facebooku. Wtyczka ta może zbierać adres IP, informacje o używanej przeglądarce, przechowywać i pobierać pliki cookie w przeglądarce, osadzać dodatkowe śledzenie i monitorować interakcję z interfejsem komentowania, w tym korelację między kontem Facebook z dowolnymi działaniami podejmowanymi w interfejsie (np. “polubienie” czyjegoś komentarza, odpowiadanie na inne komentarze)
 2. Zbieramy dane związane z komentarzem na Facebooku, który publikujesz, tylko za Twoją zgodą. Zgodę przyznajesz przed umieszczeniem komentarza na Facebooku na naszej stronie internetowej. Dane te obejmują nazwę konta Facebook, unikalny identyfikator konta Facebook, unikalny identyfikator powiązany z opublikowanym komentarzem na Facebooku, unikalny identyfikator obiektu otwartego wykresu strony internetowej, na której został zamieszczony komentarz, unikalny identyfikator powiązany z komentarzem nadrzędnym, jeśli odpowiesz na istniejący komentarz. Dane te są używane do wyświetlania ostatnich komentarzy na Facebooku na naszej stronie i/lub pokazywania starych komentarzy na stronach innych niż SSL, zanim przenieśliśmy naszą witrynę do SSL. Możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z ADO.
 3. Wysyłamy komentarz na Facebooku, który publikujesz, na stronę / autora postu i / lub administratora strony internetowej za pośrednictwem automatycznej wiadomości e-mail, tylko za Twoją zgodą, którą przyznasz przed umieszczeniem komentarza na Facebooku na naszej stronie internetowej. Te dane zawierają tylko opublikowany przez Ciebie komentarz na Facebooku.
 4. Wbudowaliśmy widżet Facebooka, aby zobaczyć liczbę polubień / udziałów / rekomendacji i “polubić / udostępnić / polecić” nasze strony internetowe. Ten widget może zbierać adres IP, przeglądarkę użytkownika użytkownika, przechowywać i pobierać pliki cookie w przeglądarce, osadzać dodatkowe śledzenie i monitorować interakcję z widżetem, w tym korelować między kontem Facebooka z dowolnymi działaniami podejmowanymi w ramach widgetu (takimi jak “Lubienie / dzielenie się / rekomendowanie” naszej strony), jeśli jesteś zalogowany na Facebooku. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykorzystania tych danych, zobacz politykę prywatności danych na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/update

GOOGLE ANALYTICS - ANALIZA RUCHU NA STRONIE

`{`edit: dodano 28 maja 2018 r.`}`
 1. Używamy Google Analytics do śledzenia akcji społecznościowych wykonanych na naszej stronie internetowej. Google automatycznie zbiera i przechowuje określone informacje w dziennikach serwera, które zawierają informacje o zdarzeniach urządzenia, takie jak awarie, aktywność systemu, ustawienia sprzętu, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz adres URL odsyłacza, pliki cookie, które mogą jednoznacznie identyfikować przeglądarkę lub Twoje konto Google.

Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z ich polityką prywatności danych: https://policies.google.com/privacy

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Adam Janas, prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Tczewie, NIP 5932358889 (biuro@biznespunkt.pl) – zwany dalej ADO. Ma Pan/i prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej realizacji. Szczegółowe informacje wyjaśnia Polityka Prywatności oraz opcjonalnie inne odrębne umowy z Panem/Panią, jeśli zostały zawarte. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

CIASTECZKA: Cookies – Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę Internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Stronę Internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.